Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΛΕΞΕΩΝ


Οι μετρήσεις μηκών και ύψους αποτελούν, σε αντιστοιχία με την αρίθμηση, όχι άμεση σύγκριση δύο αντικειμένων , αλλά σύγκριση με τη βοήθεια των αριθμών. Απαραίτητη η μονάδα μέτρησης και η χρήση της μονάδας με επανάληψη.
Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν  αυθαίρετες μονάδες μέτρησης και στη συνέχεια με τη χρήση θεσμικών μονάδων , π.χ. μέτρο, χάρακας.
Μία από τις δραστηριότητες που χρησιμοποιήσαμε εκτός των άλλων ήταν το ύψος και το μήκος  των λέξεων.
Στόχοι :
  • ·       Η φωνολογική συνειδητοποίηση των γραμμάτων και η ανάγνωση των λέξεων.
  • ·       Η σύγκριση λέξεων ως προς το μήκος και το ύψος.
  • ·       Η διαπίστωση του αμετάβλητου του ύψους και του μήκους.
  • ·       Η σύγκριση αντικειμένων για συγκεκριμένο σκοπό, χρησιμοποιώντας αριθμούς, όργανο αναφοράς , χάρακα .


Κάποιες από τις δράσεις μέσα στην τάξη , ήταν και οι εξής:
Τα παιδιά παρατηρούν τον πίνακα και διακρίνουν διαφορές και ομοιότητες. Μία διαφορά που επισήμαναν ήταν το διαφορετικό ύψος των δέντρων.Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά να πουν κρυφά στον εκπαιδευτικό κάποιο αγαπημένο αντικείμενό τους. Γίνεται καταγραφή των επιθυμιών των παιδιών.
Σε επόμενη φάση καλείται το κάθε παιδί να βρίσκει τα φωνήματα που ο εκπαιδευτικός τους λέει. Το παιδί τα ανακαλύπτει και σχηματίζει την λέξη στο πάτωμα. Σε δυσκολία του τα υπόλοιπα παιδιά βοηθούν. Όταν σχηματιστεί η λέξη τα παιδιά την κολλούν από κάτω προς τα πάνω. 
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για όλες τις λέξεις.


Και αρχίζουν οι απορίες και οι παρατηρήσεις. Στόχος τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι οι λέξεις είναι διαφορετικές ως προς το ύψος τοποθέτησής τους. Διάφορες λύσεις που πρότειναν. Να σημειώσουν στο τέλος της κάθε λέξης μία γραμμούλα , που δείχνει ότι η λέξη έχει τελειώσει.


Δε φτάνει μόνο αυτό, συμπλήρωσε κάποιο άλλο παιδί. Μπορούμε να μετρήσουμε τα γράμματα των λέξεων.


Μετρούν και σημειώνουν τους αριθμούς.


Αρχικά γίνεται ερωτήσεις ως προς τις ονομασίες των λέξεων.
Πού βρίσκεται  η πεταλούδα, ο ξιφίας κλπ
Ποια λέξη είναι πιο ψηλή από τον ξιφία και πιο κοντή από την πεταλούδα.
Ποιες λέξεις έχουν το ίδιο ύψος.
Στη συνέχεια η διαδικασία αυτή γίνεται με τους αριθμούς.
Ποιοι αριθμοί είναι ίσοι
Ποιος αριθμός είναι πιο μεγάλος και άρα βοηθά τη λέξη να γίνεται πιο ψηλή από το 6 και από το 4
Πιο μικρός από το 6 και το 8 κ.λ.π
Τα παιδιά συνειδητοποιούν την ανάγκη μέτρου ή χάρακα για να μετρήσουν και το ύψος της κάθε λέξης.

Τα παιδιά παρατηρούν, αναγνωρίζουν και διαβάζουν τις λέξεις. Η τοποθέτησή τους είναι ως προς το μήκος.

 Γίνεται η διάταξή τους από την πιο κοντή στην πιο μακριά.


Δείχνουν το μήκος και το ύψος του χαρτονιού


Ακολουθείται η ίδια διαδικασία παραπάνω μόνο που τώρα η τοποθέτηση γίνεται κατά μήκος.Θυμούνται ότι πρέπει να σταματήσουν με γραμμούλες τις λέξεις.


Πέρα από τους αριθμούς χρησιμοποιούν χάρακα ,με επανάληψη και σημειώνουν τους αριθμούς.


Εδώ έχουν μετρήσει από πόσα γράμματα αποτελούνται οι λέξεις. 
Γίνονται ανάλογες ερωτήσεις όπως παραπάνω.


Τα παιδιά πράγματι μέσα από όλες τις βιωματικές , εμπράγματες και αναπαραστατικές δράσεις συνειδητοποίησαν την έννοια του ύψους και του μήκους.

2 σχόλια: