Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Τα παιδιά επικεντρώνονται στην ποσότητα , αντιλαμβάνονται την πληθικότητα των συνόλων, συγκρίνουν ένα ένα τα στοιχεία και εξάγουν συμπεράσματα ως προς την ισοδυναμία συνόλων.
Ακολουθούν προσωπικές αξιολογήσεις των παιδιών.Ο Βασίλης παρατήρησε ότι ζωγράφισε ένα σπίτι περισσότερο.<< Θα το σβήσω>> είπε.6 σχόλια: