Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες τριών ατόμων και σε θεατές με κριτική επιτροπή. Ακούγεται το τραγούδι << A DAY IN THE LIFE >> των Beatles. Tα παιδιά κινούνται στο χώρο και στην παύση κάθε φορά της μουσικής πρέπει να τοποθετηθούν στη σωστή σειρά , σύμφωνα με τις καρτέλες τους, οι θεατές επευφημούν και η κριτική επιτροπή θα αποφανθεί για την ορθότητα ή όχι.


Με τα παιδιά είδαμε εικόνες στο Power Point που προκαλούσαν διάφορα συναισθήματα. Τα παιδιά περιέγραφαν τα συναισθήματα και τα γράψαμε  σε κλήρους. Στη συνέχεια κάθε παιδί , τράβαγε ένα κλήρο , διάβαζε τι έγραφε και με τη σειρά του το έγραφε στον αντίστοιχο πίνακα αναφοράς.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου