Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του θέματος << Μεταφορικά Μέσα >> αποφάσισα να αναρτήσω δράσεις που έχουν σχέση με το πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων γλώσσας ( φωνολογική επίγνωση - γραφή ). Προς ενημέρωση γονέων το πρόγραμμα της Γλώσσας στηρίζεται στην άποψη ότι η γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά με επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα. Τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση κάνοντας αναπόφευκτα λάθη κατά τη διαδικασία, λάθη που τα βλέπουμε ως εκφράσεις  της προσπάθειάς τους να κατακτήσουν τη γνώση. Κατά συνέπεια είναι φυσικό αυτά τα λάθη, που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, να γίνονται σ' ένα βαθμό αποδεκτά, αφού μακροπρόθεσμα στοχεύει στο ξεπέρασμά τους. Χωρίσαμε το θέμα αυτό σε υποενότητες όπως: μέσα ξηράς, αέρα, θάλασσας, συγκοινωνίας, οχήματα άμεσης ανάγκης, επαγγέλματα ( πως λέγονται οι οδηγοί των διαφόρων οχημάτων). Τα παιδιά είπαν την άποψή τους, παρακολούθησαν Power Point με το ίδιο θέμα επεξεργασίας. Συγκρίναμε τις δικές τους απόψεις με αυτές του υπολογιστή. Όποιο παιδί παρουσίαζε τη γνώση του , καλούνταν να την <<γράψει >> και σε χαρτί Α3. Ακολουθούν τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών.
1 σχόλιο: